Projekti “Iseolemise julgus ja koostegemise tarkus” (2023) tulemused.

Koostöös Norra partneri Bjerkarer LearningLab´iga viis õppekeskus Tõru läbi üheaastase  ERASMUS  väike-projekti, mille eesmärgiks oli tutvustada enesetunnetuslik-kommunikatiivset lähenemisviisi täiskasvanute koolitamisel.

Selleks toimusid kuues Eestimaa paigas 4-päevased koolitused, milles alustas osalemist 133 inimest, kellest lõputunnistuseni jõudis 104. Projekt nägi ette 98 õppurit.

Praktiliste õppuste sisu oli: personaalne mõjukus, grupiprotsesside juhtimine, dialoogipõhisus ja läbrääkimiste tehnika, avalik esinemine (suuline ja kirjalik). Koolitused läksid korda, sest positiivse (hea või väga hea) üldhinnangu andis 92% osalenutest.

Projekti käigus keskendusime kolmele tegevusvaldkonnale: koolitustsüklid, lõpuseminar ja õppereis Norrasse (koos õppematerjali tõlkimisega).

Kõik tegevused said läbi viidud tulemuslikult. Koolituskursuse tagasiside ületas meie ootusi.

Raskused tekkisid lõpuseminariga, mida ähvardas ärajäämine covidi-puhangu tõttu Tartus. Siiski õnnestus seminar Tartu Rahvaülkooli abiga ja sellest annavad tunnistust ka siia lisatud pildid.

Uus projekt 2023

2023 aastal käivitub projekt „ Iseolemise julgus ja koostegemise tarkus”, mis on suunatud haridustöötajatele: täiskasvanute koolitajad, õpetajad, koolijuhid, mille käigus toimub kuues Eestimaa  rahvaülikoolis 4   tasuta koolituspäeva „Sotsiaalsetes ja kommunikatiivsetes oskustes.

Koolituse sisu on järgmine:

1. Personaalne mõjukus- millest räägib inimese keha keel, halvad kuulamisharjumused, aktiivne kuulamine jaerinevad tagasiside tehnikad. Eneseregulatsioon.

2. Gupiprotsesside juhtimine – miks ja kuidas kujunevad grupid, grupi võtmeisikud ja nende käitumismudelid, toimetulek raskete tüüpidega.

3. Daloogipõhisus ja läbirääkimiste tehnika – interaktiivsed õppemeetodid, miks on dialoogi raske käivitada, millal anda korraldusi ja millal läbirääkida, erinevad läbirääkimise viisid (jäik, järelandlik, printsipiaalne)

4. Avalik esinemine – koosoleku tehnika üldtõed,, kuidas haarata, hoida ja kindlustada tähelepanu,

kuidas alustada ja lõpetada avalikku kõnet, millised on tähelepanu ülesehituse erinevad viisid suulisel ja kirjalikul esinemisel, erinevused ja sarnasused. Memo, ettekanne, artikkel – nende erinevused ja sarnasused.

Rakendatakse erinevaid interaktiivseid õpetamismeetodeid ning osalejad saavad ka meie uue raamatu: Õpetamisest õpetaja pilguga. Atlex2021