Featured

ESF Projekt

 

 

 

 

 

Koolituse sisu õppemoodulites vastab järgmistele küsimustele:

Personaalne mõjukus ja koosolekutehnika. Milles väljendub minu personaalne mõjukus? Millised on tüüpilised konfliktid inimeste sees ja nende vahel? Millised on minu halvad kuulamisharjumused? Miks on oluline vestluses “partnerit peegeldada” ja mida see tähendab? Kuidas partnerit oma lainele häälestada? Kuidas esitada küsimusi, nii et oponent neile ka vastata tahab? Mida peab teadma „ruumi vallutamisest”? Miks koosolekud ebaõnnestuvad? Millised huvid juhivad inimesi ja kuidas need väljenduvad koosolekutel? Kuidas kavandada koosolekut? Millised on koosoleku juhatajale vajalikud oskused? Kuidas tulla toime „ raskete tüüpidega“? Kas minu argumenteerimine on efektiivne? Kuidas langetada otsust demokraatlikult ? Milline on optimaalne koosoleku protokoll ja kuidas hinnata koosolekut? Millest tunneme ära hea ja halva tagasisidestuse? Millised on eneseregulatsiooni võtted pingesituatsioonis?

Läbirääkimised ja grupiprotsesside juhtimine. Miks inimesed ühinevad gruppidesse? Kuidas ületada konflikte ja leida ühiseid huvisid? Miks ja kuidas inimesed manipuleerivad, milles seisneb edukas vastuseis sellele? Milline on grupi arenguloogika ja kuidas tulla toime mittekoostöövalmis liikmetega? Kuidas valmistuda läbirääkimisteks? Kuidas kujuneb läbirääkimiste strateegia? Mis on positsioonilised läbirääkimised ja milles seisneb printsipiaalne läbirääkimine? Millised on tähtsamad argumenteerimise põhimõtted? Kuidas neutraliseerida vastuväiteid ja märkusi? Milles väljenduvad retoorilised ja spekulatiivsed mõjutamisvahendid ning kuidas neile vastu seista? Kuidas analüüsida läbirääkimiste tulemusi ja kavandada enesearengut?

Avalik esinemine. Kuidas valmistuda avalikuks esinemiseks? Millised on kõne liigid ja mis on sõnum? Milline on mõjus algus ja lõpp? Millised on erinevad kõne ülesehituse viisid? Millest juhinduda, kui esineda tuleb ootamatult? Kuidas kaasata publikut? Kuidas koostada ettekannet, infolehte, memo? Kuidas tulla toime esinemisärevusega? Millised on minu enesearengut toetavad koolitused tulevikus?

Koolitajad: Reet Valgmaa ja Erle Nõmm Registreerumine: reet.valgmaa@gmail.com

Ajakava