2023 aastal käivitub projekt „ Iseolemise julgus ja koostegemise tarkus”, mis on suunatud haridustöötajatele: täiskasvanute koolitajad, õpetajad, koolijuhid, mille käigus toimub kuues Eestimaa  rahvaülikoolis 4   tasuta koolituspäeva „Sotsiaalsetes ja kommunikatiivsetes oskustes.

Koolituse sisu on järgmine:

1. Personaalne mõjukus- millest räägib inimese keha keel, halvad kuulamisharjumused, aktiivne kuulamine jaerinevad tagasiside tehnikad. Eneseregulatsioon.

2. Gupiprotsesside juhtimine – miks ja kuidas kujunevad grupid, grupi võtmeisikud ja nende käitumismudelid, toimetulek raskete tüüpidega.

3. Daloogipõhisus ja läbirääkimiste tehnika – interaktiivsed õppemeetodid, miks on dialoogi raske käivitada, millal anda korraldusi ja millal läbirääkida, erinevad läbirääkimise viisid (jäik, järelandlik, printsipiaalne)

4. Avalik esinemine – koosoleku tehnika üldtõed,, kuidas haarata, hoida ja kindlustada tähelepanu,

kuidas alustada ja lõpetada avalikku kõnet, millised on tähelepanu ülesehituse erinevad viisid suulisel ja kirjalikul esinemisel, erinevused ja sarnasused. Memo, ettekanne, artikkel – nende erinevused ja sarnasused.

Rakendatakse erinevaid interaktiivseid õpetamismeetodeid ning osalejad saavad ka meie uue raamatu: Õpetamisest õpetaja pilguga. Atlex2021