Koostöös Norra partneri Bjerkarer LearningLab´iga viis õppekeskus Tõru läbi üheaastase  ERASMUS  väike-projekti, mille eesmärgiks oli tutvustada enesetunnetuslik-kommunikatiivset lähenemisviisi täiskasvanute koolitamisel.

Selleks toimusid kuues Eestimaa paigas 4-päevased koolitused, milles alustas osalemist 133 inimest, kellest lõputunnistuseni jõudis 104. Projekt nägi ette 98 õppurit.

Praktiliste õppuste sisu oli: personaalne mõjukus, grupiprotsesside juhtimine, dialoogipõhisus ja läbrääkimiste tehnika, avalik esinemine (suuline ja kirjalik). Koolitused läksid korda, sest positiivse (hea või väga hea) üldhinnangu andis 92% osalenutest.

Projekti käigus keskendusime kolmele tegevusvaldkonnale: koolitustsüklid, lõpuseminar ja õppereis Norrasse (koos õppematerjali tõlkimisega).

Kõik tegevused said läbi viidud tulemuslikult. Koolituskursuse tagasiside ületas meie ootusi.

Raskused tekkisid lõpuseminariga, mida ähvardas ärajäämine covidi-puhangu tõttu Tartus. Siiski õnnestus seminar Tartu Rahvaülkooli abiga ja sellest annavad tunnistust ka siia lisatud pildid.