ESF Projekt 2014-2020.1.06.18-0102

Teada, osata ja suuta, osalemaks elukestvas õppes

AJAKAVA

PIIRKOND

AEG

Jõgevamaa

Oktoober 10-11, 17-18,24-25

Raplamaa

November 15-16, 22-23, 28-29

Ida-Virumaa

Detsember 5-6, 13-14, 20-21

Võrumaa

Jaanuar

Valgamaa

Veebruar

Järvamaa

Märts

Läänemaa

Aprill

Harjumaa

Mai

LISATEGEVUSED
Koolituse mõju analüüs juuni

Artiklid juuli, august

Koolitajate koolitus Põhja-Eestis september-oktoober

Koolitajate koolitus Lõuna –Eestis oktoober-november

Mõttetalgud ja õppekäik detsember

Vahearuanne 15 jaan. Lõpparuanne 10 jaanuar