ESF Projekt 2014-2020.1.06.18-01.02
Teada, osata ja suuta, osalemaks elukestvas õppes

Meetme tegevuse nimi:Täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumine kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks

Projekti käigus on seitse tegevusliiki, mille näitajad on järgmised:

1. Läbiviidud koolitused 8 maapiirkonnas Järvamaal, Valgamaal, Läänemaal, Ida-Virumaal, Raplamaal, Jõgevamaal, Harjumaal, Võrumaal. Osalejaid õpperühmas 12 inimest, kokku osalejaid vähemalt 96. Kursuse pikkus 56 tundi (s.h 48 t auditoorset tööd, 8 t iseseisvat tööd).
2. Vähese kogemusega koolitajate koolitused (2) Eesti lõunapiirkonnas ja põhjapiirkonnas. Kokku 28 inimest, 72 tundi (s.h 64 t auditoorset tööd, 8 t iseseisvat tööd).
3. Vähemalt kuus artiklit kohalikus lehes ja kokkuvõtlik artikkel “Õpetajate lehes”.
4. Mõttetalgud teemal “Kuidas edasi?”.
5. Õppereis muukeelsetele õppijatele ja koolitajatele, tutvumaks Tartu või Tallinna Rahvaülikooli tööga. Eesmärgiga arendada ida-poolsete piirialade piirkondade rahvaharidust.
6. 35-leheküljeline õppematerjal õppuritele. Koolitajatele lisaks ka raamat “Õpetamisest: eesmärgist teostuseni”.
7. Koolituse mõjuanalüüs

Sihtrühma kirjeldus ja õppe alustamise tingimused
1. Sotsiaalsete oskuste õpperühma moodusavad vähese õpikogemusega isikud maapiirkondadest, kellel on huvi enesearendamiseks . Osalejateks saavad olla ilma erialase hariduseta või õpitud erialal mittetöötavad isikud, kelle sotsiaalsed oskused vajavad täiendamist. Kõrgharidusega isikud saavad osaleda juhul, kui nad ei ole osalenud 3 viimase aasta jooksul ESF poolt rahastatud koolitustel. Alustamine – inimeste vaba tahe.
2. Koolitajate koolituse õpperühma moodustavad vähese kogemusega koolitajad või isikud kellel on soov saada koolitajaks. Inimeste vaba tahe.