Esmärk: Kursusel tutvutakse erinevat tüüpi kõnede koostamise, esitamise ja analüüsimisega. Treenitakse avalikku kõnet, et panna alus isikliku stiili väljakujundamisele.

Väljundid: Kursuse läbinu teeb vahet erinevatel kõne tüüpidel ja oskab neid analüüsida ning hinnata.. Suudab koostada kõnet ja oskab seda ka esitada.

Tunneb ära ja oskab toimida demagoogilise vastasega. Oskab kasutada ruumi ja tehnilisi vahendeid.

Programm:

Kõne tüübid: pidulik kõne, deliberatiivne kõne, informeeriv kõne.

Kõne koostamine.

Alustamise ja lõpetamise tehnika.

Kõne mõistetavus. Ajastamine.

Mõjutamisvõtted. Paatos, logos, eetos

Küsimustele vastamine. Argumentatsioon : retooriline ja spekulatiivne.

Ootamatu kõne.

Kõne analüüs: mõistetavuse neli dimensiooni, kompositsiooni ja esituse hindamine.

Auditooriumi analüüs. Demagoogia olemus ja sellele vastuseis.

Paarisettekanne.

Näitlikustamine. Ruumi mõju ja paiknemine.

Koolitus on video-tagasisidestusega.

Koolituse pikkus: 8x 45min.