Kursuse eesmärk pakkuda turvalist arengukeskkonda osalejate suhtlemisalase kompetentsuse tõstmiseks.

Väljundid:

Osalejad saavad konkreetseid kogemusi ja oskusi tööks meeskonnas, individuaalset tagasisidet oma potentsiaali paremaks ärakasutamiseks ning võimalike probleemide selgitamiseks, samuti oskusi ja teadmisi kuulamisest, partneri(te) mõjutamisest ja meeskonnatööst.

Koolituse sisu vastab järgmistele küsimustele

1. Millest sõltub inimese isiklik mõjukus ja mis loob esmamulje?

2. Millised on inimeste halvad kuulamisharjumused, mis võivad suhtlemist takistada?

3. Millised on vastaspoole mõjutamise võimalused?

4. Millised on erinevad argumenteerimisviisid ja kuidas seista vastu demagoogiale?

5. Miks inimesed ühinevad ja mis neid koos hoiab?

6. Kuidas saab ühest grupist meeskond ja millised on grupi arenguetapid?

7. Kuidas mõjutab juhi (liidri, staari) suhtlemisstiil seda, millise rolli võtavad ülejäänud grupi liikmed? Kas väljakujunenud rolle saab muuta ja kuidas seda teha?

8. Kuidas anda tagasisidet ja miks see on meeskonnas nii oluline?

9. Kuidas saada hakkama “raskete tüüpidega”?

Efektiivsuse tõstmiseks kasutame lisaks videotagasisidestusele mitmeid aktiivõppe meetodeid (lisaks miniloengutele ka rollimängud, diskussioonid, sotsiodraama jms).

Päeva pikkus 8×45 min, millele lisanduvad pausid.