Eesmärk: Arendada osalejate sotsiaalseid oskusi ja enesekindlust edukaks toimetulekuks erinevates dialoogilistes olukordades.

Ülesanded:

1. Aidata välja töötada isikupärane suhtlemisstiil, mis tugineks võimalike isiksuslike probleemide teadvustamisel.

2. Arendada empaatiavõimet ja koostööoskusi.

3. Pakkuda praktilisi kogemusi toimetulekuks „raskete” tüüpidega ja teadvustada

isiksuslikud ressursid rasketes olukordades.

Moodulite sisu:

1. päev.

1. Millised on isiklikult minu halvad kuulamisharjumused?

2. Miks on oluline vestluses “partnerit peegeldada” ja mida see tähendab?

3. Kuidas partnerit oma lainele häälestada?

4. Kuidas esitada küsimusi, nii et oponent neile ka vastata tahab?

5. Miks on oluline elada sisse vastaspoole tunnetesse ja hoiakutesse?

6. Mida peab teadma „ruumi vallutamisest”?

7. Millised halvad kuulamisharjumused segavad „hea pakkumise” tegemist?

2. päev.

1. Mis teeb läbirääkimised raskeks? Kuidas ennast ette valmistada? Milline peaks olema „kodutöö”?

2. Läbirääkimiste olemus.

3. Mis on positsioonilised läbirääkimised?

4. Kuidas töötada välja „musta stsenaariumi” ja „parimat alternatiivi”?

5. Läbirääkimine kui strateegia.

6. Mida peab teadma mõjutamisvõtetest? Kuidas mõjutamisoskust arendada?

7. Kuidas tulla toime „raskete tüüpidega”?.