EDUKAS TOIMETULEK DIALOOGILISTES OLUKORDADES

Koolituse eesmärk:

Arendada osalejate sotsiaalseid oskusi ja enesekindlust edukaks toimetulekuks erinevates konfliktsetes situatsioonides.

Koolituse ülesanded:

1. Aidata välja töötada isikupärane suhtlemisstiil, mis tugineks

võimalike probleemide teadvustamisel ja isiksuslike ressursside paremal rakendamisel.

2. Varustada osalejad õppematerjalidega, mis võimaldavad edasist eneseanalüüsi.

3. Kindlustada osalejad ennastreflekteeriva kogemusega kommunikatiivse kompetentsuse kujundamiseks.

Väljundid:

1. Osalejad mõistavad konfliktide olemust enese sees ja inimeste vahel.

2. Teatakse erinevaid taktikaid konfliktolukorraga toimetulekuks.

3. Tuntakse oma võimeid ja kalduvusi rasketes kõnelustes osalemisel.

Programm:

Kuulamine ja konflikt

Millised halvad kuulamisharjumused segavad edukat suhtlemist?

Kuidas kuulata efektiivselt ehk kuidas panna ärritunud inimene oma probleemi analüüsima?

Millised on tüüpilised konfliktid ja nende lahendusteed?

Milles peitub Sinu kehakeele saladus ja millised on edu võimalused ?

Edukas meeskonnatöö

Kuidas tekitada grupist meeskonda? Millised on rühma arenguetapid?

Kuidas juhi suhtlemisstiil mõjutab grupis toimuvat?

Kuidas saada hakkama „raskete tüüpidega”?

Kuidas muuta väljakujunenud rolle rühmas?

Kuidas anda tõhusat tagasisidet?

Miks on konflikt arenguallikaks?

Isiklik mõjukus rasketel kõnelustel

Mis teeb kõnelused raskeks? Kuidas ennast ette valmistada? Milline peaks olema „kodutöö”?

Mida peab teadma „ruumi vallutamisest”?

Millised halvad kuulamisharjumused segavad „hea pakkumise” tegemist?

Mida peab teadma mõjutamisvõtetest? Kuidas mõjutamisoskust arendada?