Koolitused kultuuritöötajatele

KOOLITUSE EESMÄRK: Tõsta osalejate suhtlemisalast ja professionaalset kompetentsust.

ÜLESANDED: 1. Anda konkreetseid oskusi oma töö tõhustamiseks

ja isiksusliku potentsiaali paremaks ärakasutamiseks.

2. Aidata välja töötada isikupärane suhtlemisstiil, mis tugineks

võimalike isiksuslike probleemide teadvustamisel.

PROGRAMM (teemade kaupa lahtikirjutatult):

I “Personaalne mõjukus”

1. Millest räägib partnerile Sinu “keha keel”? Kuidas luua pargtneritega positiivset kontakti?

2. Millised on tüüpilised konfliktid ja kuidas neid lahendada?

3. Kuidas anda efektiivset tagasisidet nii kliendile kui kolleegile?

II “Meeskonnatöö ja grupiprotsessid”

1. Miks inimesed koonduvad gruppidesse?

2. Kuidas delegeerida ülesandeid ja millised on erinevad juhtimistüübid?

3. Kuidas muuta inimeste väljakujunenud rolle rühmas?

4. Millised on grupi arenguetapid ja kuidas tekitada Meie-tunnet e. Meeskonda?

III “Avalik esinemine”

1. Millest peaks lähtuma kõne ettevalmistamisel ja mida peaks teadma auditooriumist?

2. Mille poolest erineb informatiivse, piduliku ja veenva kõne sõnum?

3. Millest juhinduda, kui esineda tuleb ootamatult?

4. Kuidas vastata küsimustele?

5. Kuidas argumenteerida efektiivselt ja vastata demagoogiavõtetele?

6. Milline näeb välja demokraatlik koosolek ja kuidas delegeerida ülesandeid?

IV “Kuulamise tehnika”

1. Millised on isiklikult minu halvad kuulamisharjumused?

2. Miks on oluline vestluses “partnerit peegeldada” ja mida see tähendab?

3. Kuidas partnerit oma lainele häälestada?

4. Kuidas esitada küsimusi, nii et oponent neile ka vastata tahab?

5. Miks on oluline elada sisse vastaspoole tunnetesse ja hoiakutesse?

V “Eneseregulatsioon”

1. Mis on “läbipõlemine” ja kuidas seda vältida?

2. Miks ühed reageerivad stressile depressiooniga ja teised agressiooniga? Kuidas neist seisunditest vabaneda?

VI “Läbirääkimised”

1. Millised on tüüpilised positsioonilise väitluse (jäik või järeleandlik) miinused?

2. Mida tähendab “printsipiaalse läbirääkimise tehnika”?

3. Mis on “must stsenaarium” ja kuidas välja töötada “parimat alternatiivi”?

4. Mida teha, kui vastaspool on võimsam?

VII “Strateegiline planeerimine ja avalikussuhted”

1.Millised on meie tugevused ja nõrkused ning kuidas vormida see teadmine strateegiliseks arengukavaks?

2. Kuidas suhelda avalikkusega ja luua positiivset imagot?

Kursuse viivad läbi Reet Valgmaa (Ph.D) ja Erle Nõmm (M.A.). Soovi korral võib saada ka tunnistuse kursuse läbimise kohta.